Маалыматты манипуляциялоо: Мыйзам кантип кабыл алынды? Эми эмне болот?